I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом
                        Различни, но единни!
          Международният ден на толерантността беше отбелязан в ОУ "Никола Първанов" гр. Лом с доста инициативи.
Всички ученици взеха участие със собствени идеи - изработиха свои емблеми с лого /сърца, детелини, слънца/,
табла, дърво на толерантността, балони с послания.
Във всички класове бяха проведени беседи по темата "Колко сме толерантни към другите?".