I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Основно училище в град Лом

Oбщинския кръг на олимпиада по математика

На 15.01.2022г. бе проведен Общинския кръг на олимпиада по математика

18 ученици от четвърти, пети и седми клас взеха участие.

Двама ученика от седми клас се класираха за Областен кръг:

  1. Християн Любомиров Димитров- 7а
  2. Кристина Иванкова Кирилова- 7б