I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

НВО IV клас, учебна 2022/2023г.

               

               АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ IV клас,

 ПРОВЕДЕНО ПРЕЗ  УЧЕБНИТЕ  2020/2021, 2021/ 2022 и 2022/2023 ГОДИНИ  / файл /

 

Дати за провеждане на НВО в IV клас

за учебна 2022/2023 г.

 

Български език и литература – 29 май 2023 г., начало 10,00 часа

Математика – 30 май 2023 г., начало 10,00 часа

 

         График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националните външни оценявания - З А П О В Е Д № РД09-4065/30.08.2022г. / файл /