I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

НВО VІІ клас - 2022/2023 учебна година

 

           АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ,

ПРОВЕДЕНО ПРЕЗ  УЧЕБНИТЕ  2020/202, 2021/ 2022 и 2022/2023 ГОДИНИ 

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В VІІ КЛАС  / файл /

 

           АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ,

ПРОВЕДЕНО ПРЕЗ  УЧЕБНИТЕ 2020/2021, 2021/ 2022 и 2022/2023  ГОДИНИ

ПО МАТЕМАТИКА В VІІ КЛАС  / файл /

Дати за провеждане на НВО в VII клас

за учебна 2022/2023 година

 

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09,00 часа

Математика – 16 юни 2023 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 09,00 час

 

          График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националните външни оценявания - З А П О В Е Д № РД09-4065/30.08.2022г. / файл /