I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ПРИЕМ

I ОУ „НИКОЛА ПЪРВАНОВ“, гр. Лом

 за учебната 2024/ 2025г.

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024- 2025г.  / файл /

ЗАПОВЕД УЧИЛИЩЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024- 2025г.  / файл /

ЗАПОВЕД  ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС учебна 2024- 2025г.  / файл /

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС учебна 2024- 2025г.  / файл /

ЗАПОВЕД  ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС учебна 2024- 2025г.  / файл /

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС учебна 2024- 2025г.  / файл /