I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Основно училище в град Лом

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

при I ОУ"НИКОЛА ПЪРВАНОВ", гр. Лом

през учебната 2021/2022г.

 

НЕОБХОДИМОСТ ОТ УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ

         Училището е мястото, където учениците трябва да развиват и усъвършенстват базови умения и качества, благодарение на които да живеят по-успешен, независим и отговорен за обкръжаващата ги среда живот.

         Училището трябва да отключва у тях желание за самоинициативност, гражданска активност и мнение, социална отговорност, дисциплина, самокритичност, увереност, креативно мислене, екипна работа, лидерство, аналитично мислене и насочено мислене за разрешаване на проблеми. 

Всички тези неща  се постигнат чрез създаването на Ученически съвет, където учениците да се почувстват отговорни и значими за средата около тях и да могат да променят и осъвременят неща, които да направят живота им по-добър и успешен.

 

СЪСТАВ НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ  

Председател: Габриела Йорданова Тодорова 7б клас

Заместник-председател: Андрей Михайлов Родин- 7а клас

Секретар: Габриела Цветелинова Георгиева- 6а клас

 

Членове:

 • Камелия Пламенова Любенова- 2а клас
 • Рая Светославова Василева- 2б клас
 • Даная Дилянова Каладжова- 3а клас
 • Ренета Иванова Луканова- 3б клас
 • Николай Емилов Каменов- 4а клас
 • Андреа Любомирова Любенова- 4б клас
 • Александра Асенова Евтимова- 5а клас
 • Виктория Генадиева Лъчезарова- 5б клас
 • Владимира Здравкова Владимирова- 5 клас
 • Никола Десиславов Стоянов- 6а клас
 • Александър Любомиров  Василев- 6б клас

 

П Р А В И Л Н И К  на Училищния ученически съвет към I ОУ „Никола Първанов“, гр. Лом

 

УСТАВ  на Училищния ученически съвет към I ОУ „Никола Първанов“, гр. Лом

 

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ за учебната  2021/2022г.