I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"

Основно училище в град Лом

                   Посрещнахме 15 септември                                                       
 
                 с трепет и вълнение, усмивки,
 
                 песни,танци и добро настроение!
 
 
 
 
            Пожелаваме на всички ученици и учители
 
 
УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИНА!   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
          
 
          
 
          
 
  
 
 
 
Актуални новини