I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"

Основно училище в град Лом

  Уважаеми ученици, родители и учители!

От 04.02.2021 г. в I ОУ"Никола Първанов", гр. Лом присъствено ще се обучават учениците от 1, 2, 3, 4 и 7 клас.
Останалите ученици ще продължат обучението си дистанционно.

 

              Моля, запознайте се със съдържанието на документите, които регламентират организацията и провеждането на образователния процес:

Заповед на министъра на здравеопазването № РД 01-52/26.01.2021г., / файл /

Заповед  и графици за провеждане на присъствено обучение 1-4клас; 7 клас и ОРЕС - 5-6 клас, / файл /

Седмично разписание II срок на ПГ, I - IV клас на учебната 2020/2021г.  / файл /

Седмично разписание II срок на V - VII клас на учебната 2020/2021г. / файл /

    

 

 

 

 Приложение към примерния график за онлайн и присъствено обучение

 

Разписание на учебните часове за начален етап.

Учебните часове за начален етап са с продължителност  20мин. и с 10 мин. междучасия.

1 час

9,00 – 9,20ч.

2 час

9,30 – 9,50ч.

3 час

10,00 – 10,20ч.

4 час

10,30 – 10,50ч.

5 час

11,00 – 11,20ч.

6 час

11,30 – 11,50ч.

 

 Разписание на учебните часове за прогимназиален етап.

Учебните часове за прогимназиален  етап са с продължителност 30мин. и с 10 мин. междучасия.

1 час

9,00 – 9,30ч.

2 час

9,40 – 10,10ч.

3 час

10,20 – 10,50ч.

4 час

11,00 – 11,30ч.

5 час

11,40 – 12,10ч.

6 час

12,20 – 12,50ч.

7 час

13,00 – 13,30ч.

           

 

  1 ноември- Ден на народните будители                          

 

            През 1922 година Народното събрание обявява този ден

за празник на всички "заслужили българи", както са се изразявали тогава.

В освободена от османско владичество България както интелигенцията,

така и масовият човек съзнават подвига на възрожденските писатели и

революционери, които създали атмосферата и довели българския дух

до решимостта да поведе борба за държавен суверенитет.

   

           Денят на народните будители е общобългарски празник,

ознаменуващ делото на българските просветители, книжовници,

революционери и свети будители навъзраждащия се национален дух,

стремеж към образование и книжовност.

 

         По инициатива на Ученическия съвет към I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"гр. Лом учениците направиха изложба в чест на будителите.

В началото на деня учители и ученици бяха посрещнати на фона на възрожденска музика, която звучеше в двора на училището.

        Повече за нашата инициатива, вижте в Галерията на сайта.

 

 

    

 

    ПЛАН 

ЗА РАБОТА

в I ОУ"НИКОЛА ПЪРВАНОВ", гр. Лом

в условията на COVID- 19

 

 

 

 

 

 

 

 

     УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА

ЗА ПРАЗНИЧНИ ДЕЙНОСТИ 

ПРЕЗ СЕДМИЦАТА НА „ЗНАНИЕТО И МАГИЯТА НА СЛОВОТО“

 И ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА

 24 МАЙ-ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА

 

 

 1. Присъединяване към инициативата на РУО-Монтана за отбелязване на празника чрез поставяне на българския национален флаг във всеки дом и пускане на химна на светите братя Кирил и Методий – 12,00ч.
 2. Онлайн училищен рецитал под наслов „Език свещен на моите деди“.
 3. „Върви, народе възродени“- тематична музикална програма.
 4. Виртуална изложба на ученически рисунки под наслов „24 май-празникът на буквите и българския дух“.
 5. Тематични уроци и презентации, посветени на делото на двамата просветители Кирил и Методий.
 6. Изработване на българските букви и украсяване на знамена и балони с тях.
 7. Ученическо творчество „Слава вам, творци велики….“.
 8. Презентация със снимки на ученици, отличени на различни състезания и конкурси, озвучена с химна на Кирил и Методий.

 

 

МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО

НА КОРОНАВИРОСА

                Уважаеми ученици и родители,

Прегледайте и разпространете сред близките

си следните предпазни мерки за спиране разпространението на коронавируса.

               В интерес на всички ни е да им обърнем подобаващо внимание- това може да спаси множество човешки животи и да намали натиска върху здравната ни система!

               Ако имате нужда от допълнителна информация, можете да позвъните и на телефон 112, където също са подготвени да дават насоки и указания.

               Бъдете здрави!

               Погрижете се и за здравето на другите, като спомогнете вируса да не се разпространи!

18.03.2020г.

 

 

 

Уважаеми ученици и родители,

            I ОУ“Никола Първанов“ – гр. Лом, въвежда обучение от разстояние- в онлайн групи,

по действащото седмично разписание за II учебен срок, считано от 17.03.2020г.

            Учебният процес ще се провежда при спазване на  седмично разписание- с начален час: 900 ч., 

съгласно график за учениците от I клас до VII клас:

 1. учебен час: 09.00ч. – 09.30ч.
 2. учебен час: 09.40ч. – 10.10ч.
 3. учебен час: 10.20ч. – 10.50ч.
 4. учебен час: 11.00ч. – 11.30ч.
 5. учебен час: 11.40ч. – 12.10ч.
 6. учебен час: 12.20ч. – 12.50ч.
 7. учебен час: 13.00ч. – 13.30ч.

            Учителите ще ползват приложенията за онлайн комуникация, електронни учебници и образователни ресурси, социални мрежи.

Дейностите включват упражнения, затвърждаване на знания, самоподготовка и нови урочни единици.

            Всеки класен ръководител и педагогически специалист ще Ви предостави нужната допълнителна информация!

Утвърдил:

Христина Христова

Директор:

на I ОУ“Никола Първанов“ – гр. Лом

Телефон за контакти: 0971 6 65 45