I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"

Основно училище в град Лом

Основно меню

   

 

  ПЛАН 

ЗА РАБОТА

в I ОУ"НИКОЛА ПЪРВАНОВ", гр. Лом

в условията на COVID- 19

 

 

 

 

 

 

 

 

     УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА

ЗА ПРАЗНИЧНИ ДЕЙНОСТИ 

ПРЕЗ СЕДМИЦАТА НА „ЗНАНИЕТО И МАГИЯТА НА СЛОВОТО“

 И ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА

 24 МАЙ-ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА

 

 

 1. Присъединяване към инициативата на РУО-Монтана за отбелязване на празника чрез поставяне на българския национален флаг във всеки дом и пускане на химна на светите братя Кирил и Методий – 12,00ч.
 2. Онлайн училищен рецитал под наслов „Език свещен на моите деди“.
 3. „Върви, народе възродени“- тематична музикална програма.
 4. Виртуална изложба на ученически рисунки под наслов „24 май-празникът на буквите и българския дух“.
 5. Тематични уроци и презентации, посветени на делото на двамата просветители Кирил и Методий.
 6. Изработване на българските букви и украсяване на знамена и балони с тях.
 7. Ученическо творчество „Слава вам, творци велики….“.
 8. Презентация със снимки на ученици, отличени на различни състезания и конкурси, озвучена с химна на Кирил и Методий.

 

 

МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО

НА КОРОНАВИРОСА

                Уважаеми ученици и родители,

Прегледайте и разпространете сред близките

си следните предпазни мерки за спиране разпространението на коронавируса.

               В интерес на всички ни е да им обърнем подобаващо внимание- това може да спаси множество човешки животи и да намали натиска върху здравната ни система!

               Ако имате нужда от допълнителна информация, можете да позвъните и на телефон 112, където също са подготвени да дават насоки и указания.

               Бъдете здрави!

               Погрижете се и за здравето на другите, като спомогнете вируса да не се разпространи!

18.03.2020г.

 

 

 

Уважаеми ученици и родители,

            I ОУ“Никола Първанов“ – гр. Лом, въвежда обучение от разстояние- в онлайн групи,

по действащото седмично разписание за II учебен срок, считано от 17.03.2020г.

            Учебният процес ще се провежда при спазване на  седмично разписание- с начален час: 900 ч., 

съгласно график за учениците от I клас до VII клас:

 1. учебен час: 09.00ч. – 09.30ч.
 2. учебен час: 09.40ч. – 10.10ч.
 3. учебен час: 10.20ч. – 10.50ч.
 4. учебен час: 11.00ч. – 11.30ч.
 5. учебен час: 11.40ч. – 12.10ч.
 6. учебен час: 12.20ч. – 12.50ч.
 7. учебен час: 13.00ч. – 13.30ч.

            Учителите ще ползват приложенията за онлайн комуникация, електронни учебници и образователни ресурси, социални мрежи.

Дейностите включват упражнения, затвърждаване на знания, самоподготовка и нови урочни единици.

            Всеки класен ръководител и педагогически специалист ще Ви предостави нужната допълнителна информация!

Утвърдил:

Христина Христова

Директор:

на I ОУ“Никола Първанов“ – гр. Лом

Телефон за контакти: 0971 6 65 45

Актуални новини