I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

Административни услуги

 

Индикативен списък на услуги, предоставяни от училището:

1. Преместване и приемане на ученици в държавните и общински училища

         Образец на документ  / файл /

2. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование- удостоверения, свидетелства, дипломи

         Образец на документ  / файл /

3. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

4. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от първи до четвърти в училище на чужда държава

 

5. Приемане на ученици в първи клас

Заявление за прием в първи клас-  Образец на документ  / файл /

 

6. Приемане на ученици в пети клас

 Заявление за прием в пети клас-  Образец на документ  / файл /