I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

Училищен екип

 

          ДИРЕКТОР: ХРИСТИНА ХРИСТОВА


        ЗД УД: ЕЛКА БАЛАЧЕВА
 
 
         АДМИНИСТРАЦИЯ:


Счетоводител: ЛЮБКА ГОРАНОВА

ЗАС: СВЕТЛА БОРИСОВА  

Технически сътрудник: инж. БЛАГОВЕСТ ВАЛЕРИЕВ

Домакин: АСПАРУХ ГЕОРГИЕВ
 
         
         ПРЕПОДАВАТЕЛИ:


ИЛИЯНА ИЛИЕВА- Главен учител, начален етап на основното образование ( I- IV клас )

КРАСИМИРА ИГНАТОВА- Старши учител, начален етап на основното образование, КМИТ ( I- IV клас )

ПЕПА ПЪРВАНОВА- Старши учител, начален етап на основното образование ( I- IV клас )

КОРНЕЛИЯ АНГЕЛОВА- Старши учител, начален етап на основното образование ( I- IV клас )

САШКА ПЕТРОВА- Старши учител, начален етап на основното образование ( I- IV клас )

ВАЛЯ ПЕТКОВА- Старши учител, начален етап на основното образование ( I- IV клас )

ВЕНИСЛАВА ДИМИТРОВА- Старши учител, начален етап на основното образование, Роботика 

ВЕРОНИКА ВАСИЛЕВА- Старши учител, начален етап на основното образование ( I- IV клас )

РУМЯНА ПЕТКОВА- Старши учител, начален етап на основното образование ( I- IV клас )- АЕ, КМИТ, ТП

ЛЮСИЕН ИЛИЕВ- Старши учител, начален етап на основното образование ( I- IV клас )- Музика

ВАСИЛКА ЗДРАВКОВА- Старши учител, начален етап на основното образование ( I- IV клас )- ЦДО

ЛЮБОМИРА МИЛКОВА- Учител, начален етап на основното образование ( I- IV клас )- ЦДО

ВИКТОР ПЕТКОВ- Старши учител, начален етап на основното образование ( I- IV клас )- ЦДО

МИХАЕЛА АТАНАСОВА- Учител, начален етап на основното образование ( I- IV клас )- ЦДО

 

 
СВЕТЛА ДИМИТРОВА- Главен учител, прогимназиален етап- Физика и астрономия, ХООС, ЧП

КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА- Старши учител, прогимназиален етап- Български език и литература

ВИОЛЕТА СТАМАТОВА- Старши учител, прогимназиален етап- Български език и литература

МОНИКА ИВАНОВА- Учител, прогимназиален етап- Английски език

ГАБРИЕЛА БОРИСОВА- Старши учител, прогимназиален етап- Математика, Програмиране

ТРИФОНА МЛАДЕНОВА- Старши учител, прогимназиален етап- Математика

ЮРИЙ ЙОРДАНОВ- Старши учител, прогимназиален етап- КМИТ, ТП, БДП

ИРЕНА АЛЕКСАНДРОВА- Старши учител, прогимназиален етап- География и история

ИЛИЯНА МИЛЧОВА- Старши учител, прогимназиален етап- Биология и Изобразително изкуство

РЕНЕТА ИЛИЕВА-МИКОВА- Учител, прогимназиален етап- Музика, География и икономика 

ВЛАДИМИР ЛУКАНОВ- Учител, прогимназиален етап- ФВС

ВАЛЕРИ ГОРАНОВ- Хореограф