I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Основно училище в град Лом

 

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА I - IV клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНА 2021/2022г.

I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ", гр. Лом  / файл /

 

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА V - VII клас, ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНА 2021/2022г.  / файл /

 

 

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА I - IV клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНА 2021/2022г.

I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ", гр. Лом  / файл /

 

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА V - VII клас, ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНА 2021/2022г.  / файл /