I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

Обучение

Информация за предстоящи обучения

на педагогически специалисти

  

Тема

Място на провеждане

Период

Начален и краен час

Наименование на обучителната организация

Бр. педагогически специалисти, заявили желание да участват

1

„Работа в екип“

Слънчев бряг

от 23.06. до 26.06.2022г.

 

Образователна програма „Морска академия 2030“

2

2

„Обучения на учители за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на специализираната методика и на разработените към нея инструменти и материали“ по проект АПСПО

София

от 29.07. до 31.07.2022 г.

I ден – 13.30ч.

III ден – 12.30ч.

„Просвета – София“ АД, гр.София

1

3.

"Диагностика в управленческата дейност в помощ на мениджмъта на училище"

Пловдив

от 27.07. до 27.08.2022г.

9.00ч.- 17.00ч.

"Коректив- експрес" ООД

27

 

 Директор:……………………….

                /Христина Христова/

 *Информацията подлежи на постоянно обновяване!