I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

БЮДЖЕТ

на I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ", гр. Лом за 2024г. / файл /

 

КАСОВ ОТЧЕТ на I ОУ"Никола Първанов", гр. Лом към 30.06.2024г.  / файл /

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  извършени разходи за второ тримесечие на 2024г.  / файл /

 

КАСОВ ОТЧЕТ на I ОУ"Никола Първанов", гр. Лом към 31.03.2024г.  / файл /

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  извършени разходи за първото тримесечие на 2024г.  / файл /

 

 

БЮДЖЕТ

на I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ", гр. Лом за 2023г. / файл /

 

 

КАСОВ ОТЧЕТ на I ОУ"Никола Първанов", гр. Лом към 31.12.2023г.  / файл /

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  извършени разходи за четвърто тримесечие на 2023г.  / файл /

 

КАСОВ ОТЧЕТ на I ОУ"Никола Първанов", гр. Лом към 30.09.2023г.  / файл /

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  извършени разходи за трето тримесечие на 2023г.  / файл/

 

КАСОВ ОТЧЕТ на I ОУ"Никола Първанов", гр. Лом към 30.06.2023г.  / файл /

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  извършени разходи за второ тримесечие на 2023г.  / файл /

 

КАСОВ ОТЧЕТ на I ОУ"Никола Първанов", гр. Лом към 31.03.2023г. / файл /

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за извършени разходи за първо тримесечие на 2023г.  /файл /

 

 

БЮДЖЕТ

на I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ", гр. Лом за 2022г.  / файл /

 

КАСОВ ОТЧЕТ на I ОУ"Никола Първанов", гр. Лом към 31.12.2022г.  / файл /

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за извършени разходи за четвърто тримесечие на 2022г.  /файл /

 

КАСОВ ОТЧЕТ на I ОУ"Никола Първанов", гр. Лом към 30.09.2022г. / файл /

ИНФОРМАЦИЯ за трето тримесечие на 2022г. / файл /

 

КАСОВ ОТЧЕТ на I ОУ"Никола Първанов", гр. Лом към 30.06.2022г.  / файл /

 ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за извършени разходи за второ тримесечие на 2022г.  / файл /

 

КАСОВ ОТЧЕТ на I ОУ"Никола Първанов", гр. Лом към 31.03.2022г.  / файл /

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за извършени разходи за първо тримесечие на 2022г.  / файл /

 

 

КАСОВ ОТЧЕТ  на I ОУ"Никола Първанов", гр. Лом към 31.12.2021г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за извършени разходи за четвърто тримесечие на 2021г.

 

КАСОВ ОТЧЕТ  на I ОУ"Никола Първанов", гр. Лом към 30.09.2021г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за извършени разходи за трето тримесечие на 2021г.

 

КАСОВ ОТЧЕТ   на  I ОУ"Никола Първанов", гр. Лом към  30.06.2021г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за извършени разходи за второ тримесечие на 2021г.

 

КАСОВ ОТЧЕТ   на  I ОУ"Никола Първанов", гр. Лом към 31.03.2021г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  за извършени разходи за първо тримесечие на 2021г.

 

БЮДЖЕТ

на I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ", гр. Лом

за 2021г.

 

 

БЮДЖЕТ

на  I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ", гр. Лом

за 2020г.

 

ОТЧЕТ

на  I ОУ"НИКОЛА ПЪРВАНОВ", гр. Лом

към 31.03.2020г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

за извършени разходи за първо тримесечие на 2020г.

 

ОТЧЕТ

на I ОУ"НИКОЛА ПЪРВАНОВ", гр. Лом

към 30.06.2020г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

за извършени разходи за второ тримесечие на 2020г.

 

ОТЧЕТ

на I ОУ"НИКОЛА ПЪРВАНОВ", гр. Лом

към 30.09.2020г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

за извършени разходи за трето тримесечие на 2020г.

 

ОТЧЕТ

на I ОУ"НИКОЛА ПЪРВАНОВ" , гр. Лом

към 31.12.2020г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

за извършените разходи за 2020г.