I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

История

     През 1905 година е открито трикласно общо училище Никола Първанов в град Лом.

     През 1970 година Основно училище Никола Първанов, училище Кръстьо Пишурка и Основно училище Никола Вапцаров се обединяват в едно училище под името НИКОЛА ПЪРВАНОВ. ПЪРВО ОУ НИКОЛА ПЪРВАНОВ е едно от първите учебни заведения в град Лом.

Повече от век нашето училище дава качествено образование на поколения ломчани. Още от началото на своето съществуване и до ден днешен училището се утвърждава като водещо и  продължава да отстоява тази позиция.

     Училището е средище на духовността и младостта, на стремежа към съвършенство и на жаждата за знания.

     Години наред десетки преподаватели оставят тук сърцето и душата си, подкрепят децата, учат ги да пазят красотата и добротата, да познават истината и лъжата. Високо квалифицирани учители влагат любов и желание в работата си, запалват у учениците искрата на любопитството към науката, превръщат ги в интелигентни, възпитани, уверени и достойни млади хора.

     Нашите преподаватели се стремят да открият и развият потенциала на всяко дете, да обогатят вътрешния му свят, да му вдъхнат жажда за знания.

     Най-големият успех на училището е отличната подготовка, която то дава на учениците си. Показатели за качественото образование в  ПЪРВО ОУ Никола Първанов са традиционно заеманите първи места на състезания и конкурси. Това е най – доброто начало в развитието на всеки млад човек.