I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

Безопасност на движението по пътищата

ПЛАН за работата на Училищната комисия по БДП

в Първо основно училище "Никола Първанов", гр. Лом

за учебната 2023/2024г.  / файл /

 

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВИ "a" клас през учебната 2023/2024г.  / файл /

 

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВИ "б" клас през учебната 2023/2024г.  / файл /

 

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ВЪВ ВТОРИ "а"  клас през учебната 2023/2024г.  / файл /

 

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ВЪВ ВТОРИ "б"  клас през учебната 2023/2024г.  / файл /

 

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ТРЕТИ "а"  клас през учебната 2023/2024г.  / файл /

 

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ТРЕТИ "б"  клас през учебната 2023/2024г.  / файл /

 

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ЧЕТВЪРТИ "а"  клас през учебната 2023/2024г.  / файл /

 

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ЧЕТВЪРТИ "б"  клас през учебната 2023/2024г.  / файл /

 

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ПЕТИ  клас през учебната 2023/2024г.  / файл /

  

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ШЕСТИ клас през учебната 2023/2024г.  / файл /

 

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

ЗА УЧЕНИЦИТЕ В СЕДМИ клас през учебната 2023/2024г.  / файл /

 

ПЛАН- ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО  ПО ПЪТИЩАТА

2024 година  / файл /

 

На 29.06.2021г. в I ОУ „Никола Първанов“ бе отбелязан денят на безопасността на движение по пътищата.

        С цел формиране на социално-отговорно поведение и култура за безопасно движение по пътищата бе проведен обучителен тренинг с учениците от седмите класове. Учениците имаха възможност да си припомнят правилата за движение по пътищата, демонстрирани в учебния филм и презентацията по темата.

        Г-н Ю. Йорданов-председател на УК по БДП, акцентира върху факта, че динамиката на пътно-транспортните произшествия показва устойчива тенденция към особена критичност на летните месеци, с повишаване на броя на пътуващите с цел почивка и увеличен транзитен трафик.