I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

на I ОУ"НИКОЛА ПЪРВАНОВ", гр. Лом

за учебната 2023/2024г.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1а клас  / файл /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1б клас  / файл /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 2а клас  / файл /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 2б клас  / файл /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 3а клас  / файл /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 3б клас  / файл /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 4а клас  / файл /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 4б клас  / файл /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 5а клас  / файл /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 5б клас  / файл /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 6а клас  / файл /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 6б клас  / файл /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 7а клас  / файл /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 7б клас  / файл /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 7в клас  / файл /

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС I клас  / файл /

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС II клас  / файл /

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС III клас  / файл /

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС IV клас  / файл / 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

на I ОУ"НИКОЛА ПЪРВАНОВ", гр. Лом

за учебната 2022/2023г.

 УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1а клас  / файл /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1б клас  / файл /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 2а клас  / файл /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 2б клас  / файл /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 3а клас  / файл /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 3б клас  / файл /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 4а клас  / файл /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 4б клас  / файл /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 5а клас  / файл /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 5б клас  / файл /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 6а клас  / файл /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 6б клас  / файл /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 6в клас  / файл /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 7а клас  / файл /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 7б клас  / файл /

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

на I ОУ"НИКОЛА ПЪРВАНОВ", гр. Лом

за учебната 2021/2022г.

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
за полудневна подготвителна група прием за учебната 2021/2022 година 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1. а клас / файл /

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1. б клас / файл /

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 2. а клас / файл /

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 2. б клас / файл /

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 3. а клас / файл /

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 3. б клас / файл /

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 4. а клас / файл  /

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 4. б клас / файл /

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 5. а клас / файл /

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 5. б клас / файл /

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 5. в клас / файл /

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 6. а клас / файл /

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 6. б клас / файл /

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 7. а клас / файл /

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 7. б клас / файл /