I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Основно училище в град Лом

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

на I ОУ"НИКОЛА ПЪРВАНОВ", гр. Лом

за учебната 2021/2022г.

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
за полудневна подготвителна група прием за учебната 2021/2022 година /     /

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1. а клас / файл /

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1. б клас / файл /

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 2. а клас / файл /

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 2. б клас / файл /

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 3. а клас / файл /

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 3. б клас / файл /

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 4. а клас / файл  /

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 4. б клас / файл /

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 5. а клас / файл /

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 5. б клас / файл /

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 5. в клас / файл /

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 6. а клас / файл /

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 6. б клас / файл /

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 7. а клас / файл /

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 7. б клас / файл /