I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

МИСИЯ            

 

           Училището подкрепя и подпомага усилията на всяко дете да израсне като личност с богата култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, с висока нравственост и толерантност към другия, чрез творческо преподаване и развитие на индивидуалността и творческите заложби и формиране и развитие на личностни качества и социална компетентност на децата и учениците в Първо основно училище „Никола Първанов“, като уникални личности и достойни граждани за изграждане на демократично общесто.

           Училището ни е гарант за качествен образователно-възпитателен процес и формиране на личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение. Залага се на творческия потенциал и критичното мислене на учениците. Училището е място, където постоянно се усъвършенстват професионалните умения на педагозите. Училището е общност от отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство.

 

                                  ВИЗИЯ

        На 16.05.2022г. отбелязахме 117 години от основаването на училището и 185 години от рожденито на нашия патрон - Никола Първанов.

Щастливи сме, че посрещаме празника с подобрена визия на общите пространства.

Съчетаваме традициите с новаторството и смело гледаме към бъдещето!

 

          115 годишната история на Първо основно училище „Никола Първанов“ формира заслужено визията му на едно от най-добрите училища в общината и областта. Утвърдило се е като средище на висока култура, творчество и образованост за млади и стари. Днес е водещо училище с постигнати много добри и отлични  резултати на своите ученици на областни и национални състезания, олимпиади, спортни състезания. Първо основно училище "Никола Първанов" е  екип от ученици, учители и родители, който залага на новаторството и пълноценното общуване.

          Педагози, чиято работа не е само професия, а мисия и  крачка в бъдещето. Екип, който поставя ученика като център на всяка мисъл, дело и слово. Екип, ориентиран към добрите европейски практики, към динамично променящия се свят, в съответствие със съвременните потребности на ученическата личност. Екип, който има  утвърден авторитет сред ломската общественост и  принос в образователната политика на общината.

 

          Първо основно училище „Никола Първанов“ е училище, гарантиращо знание за бъдещето.