I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Основно училище в град Лом

COVID- 19

Информационен портал, правила и насоки за работа в условията на Covid- 19

 

 

Правила за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка

през учебната 2021- 2022г.  /файл/

Анекс към Правила за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка

през учебната 2021- 2022г.  / файл /