I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

18 март- Световен ден на рециклирането

                           На 18  март отбелязахме Световният ден на рециклирането .

          Учениците от клуб „ Занаяти на етносите “  с ръководител Елена Манчева  изработиха

предмети и украшения от рециклирани вестници, картони, консервени кутии, СД, конци, корк.  

                             

           В отбелязването на Световния ден на рециклирането се включиха и децата  от  4 а клас,

с класен ръководител Пепа Ангелова .

Те  направиха предмети, сувенири  и украшения  от рециклирана  хартия , конци , стари електрически крушки и др.

    

          Учениците от 7 клас в часа по география чрез презентации и филми  си отговориха на въпросите:

Какво е рециклиране ?; Какво може да се рециклира ? ; Защо да рециклираме ?

Как да изхвърляме разделно отпадъците ?

  Започни да рециклираш, виж колко е лесно!

 

 

18  март- Световен ден на рециклирането - Изображение 1