I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

           Ало-измамите

 

               На 17.01.2023 г., в часа на класа, се проведе среща-разговор между учениците

от прогимназиален етап /V-VII кл./с г-жа А. Филипова-представител на МКБППМН-Община Лом.

           Учениците получиха обстойна информация за „Ало-измамите“,

като отклоняващо се от общоприетите норми на поведение и общуване.

           Бяха разгледани най-често използваните схеми за въвличане в този вид измами, както и начините за пресичане на подобни дейности.

           В края на занятието бяха раздадени информационни брошури по темата.