I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

Европейски ден на спорта в училище

30.09.2022г. - Европейски ден на спорта в училище

 
Какво е Европейски ден на спорта в училище?

         Европейски ден на спорта в училище (ЕДСУ) е ден, посветен на насърчаването на физическата активност сред учениците,
като се залага на елемента на забавлението и се изпробват нови видове физическа активност и спорт, за да се повиши
усещането за „принадлежност към училището“ за всеки участник.
         Основната цел на кампанията е да насърчава физическата активност сред учениците в България и цяла Европа
и да включва колкото може повече деца и млади хора, училища и организации.
 
Европейски ден на спорта в училище дава възможност на училищата:

  • Да популяризират физическото възпитание и спорта в училищата.
  • Да създадат условия за забавление чрез физическа активност за младите хора и да ги мотивират да са по-активни през целия ден.
  • Да подобрят общественото здраве и благополучие, чрез въвеждане на методи за учене през целия живот.
  • Да засилят социални умения сред учениците и тяхната мотивация за участие в различни инициативи.
  • Да са част от Европейското движение подкрепено от Европейската комисия.
Европейски ден на спорта в училище - Изображение 1