I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

Беседа

         Телефонните измами-как да се предпазим

 

         В часа на класа, проведен на 10.01.2023г., във всички класове и паралелки  се проведе беседа

на тема „Телефонните измами-как да се предпазим“.

На учениците бяха разяснени основни характеристики на телефонните измами и възможни превантивни действия.