I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

Прием 2021- 2022г.

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ПРИЕМ

I ОУ „НИКОЛА ПЪРВАНОВ“, гр. Лом

в първи и пети клас за учебната 2021г./ 2022г.

Училищен план прием за учебната 2021г./ 2022г.  / файл /

График на дейностите по прием на ученици в първи клас за учебната 2021г./ 2022г.  / файл /

График на дейностите по прием на ученици в пети клас за учебната 2021г./ 2022г.  / файл /