I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

Кандидатстване след 7 клас

Online кандидатстване след VII клас

      За учебната 2021/2022 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в
първи и трети етап на класиране за прием в VIII клас по интернет или на място, в определените
за това училища-гнезда.
      Подаване на заявление по интернет  /
файл /