I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

Проект № BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

     
Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“
 

            На 27  юни 2022 г. петте училища от община Лом,

участващи в  проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“,

проведоха междуучилищни дейности.

 

              Заключителният концерт се състоя на сцената

на НЧ „Постоянство“.

              Домакин на събитието беше  I ОУ „Никола Първанов“, гр. Лом.

              Поздрав към учениците и гостите на тържеството отправих

г-жа Трайка Трайкова -  началник на РУО-Монтана

и д-р Георги Гаврилов – кмет на Община Лом, които поздравиха участницит с успешната и ползотворна работа по проекта.

              Учениците пяха, танцуваха и се забавляваха. Бяха представени театрални сценки, занимателни задачи и викторини, демонстрирани бяха  умения, придобити в клубове по роботика, математика, история, религия спорт.

             Изпълнението на дейностите по проекта даде възможност на учениците  за участие в различни клубове по интересиз развитие на детското творчество,  логическото и креативно мислене и въображение, за усъвършенстване и обогатяване на различни  знания , умения и компетентности.

            Проектът „Подкрепа за успех“ на Министерството на образованието и науката се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

       

      

         

        

      

   

         

      

       

      

      

      

       

 

 

 
 
 
ОБЯВА

 

           В ПЕРИОДА ОТ 20.06.2022 Г. ДО 28.06.2022 Г. В УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ МЕЖДУУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ ПО   ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

                                          

                                                                                    Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

         Изпълнението на дейностите цели повишаване на мотивацията на учениците за учене и изграждане на по-голяма увереност в собствените им сили; насърчаване на бъдещата им социална и личността реализация; създаване на позитивна и мотивираща среда за популяризиране на постиженията на учениците, участващи в групите за допълнителни обучения и за занимания по интереси по проекта.

        За реализиране на дейностите са определени училищата домакини и са изготвени училищни програми, включващи нформация за формата и темата на дейността, мястото и времето за провеждане, участниците в дейността – съответните училища, наименованията на групите и брой ученици.

 

ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

 

Място на провеждане: гр. Лом,  читалище ,,Постоянство“ 1856 – голяма зала

Училище домакин : I ОУ ,, Никола Първанов“ – град Лом

Форма (състезание, конкурс, дебат, викторина, фестивал, театрална постановка или др. подходяща) и тема на междуучилищната дейност

Концерт под надслов „Заедно творим и успяваме“

Дата и начален час на провеждане: 27.06.2022г. от 17:30часа; читалище ,,Постоянство“ 1856 – голяма зала

 

Времетраене (начало

и край

на дейността)

Форма

(дебат, викторина, фестивал, театрална постановка или др. подходяща)

Тема

на междуучилищната дейност

Училища, участници

(име на училището,

населено място)

Брой

на учениците (посочва се броя на участниците

от всяко училище)

 

Ръководители на групи

(посочват се ръководителите

на групи от всяко училище)

1.

8 мин.

Драматизация на приказката

,, Най-скъпоценният плод“

Клуб „Българския език- моят роден език“

 

„Заедно творим и успяваме“

I ОУ ,, Никола Първанов“, гр. Лом

5

Пепа Ангелова Първанова

2.

10 мин.

Театрална постановка

Клуб ,, Вълшебна математика“

 

„Заедно творим и успяваме“

I ОУ ,, Никола Първанов“, гр. Лом

5

Красимира Ангелова Игнатова

3.

10 мин.

2 танца

Клуб „Мажоретен състав“

„Заедно творим и успяваме“

I ОУ ,, Никола Първанов“, гр. Лом

10

Валери Благоев Горанов

4.

4 мин.

Рецитал

Клуб „Вълшебството на словото“

 

„Заедно творим и успяваме“

II Основно училище „Константин Фотинов“, гр. Лом

8

Маргарита Симеонова Атанасова – Илиева

5.

3 мин.

Мажоретен танц

Клуб „Попкорн“

„Заедно творим и успяваме“

Средно училище „Димитър Маринов“

гр. Лом

7

Марияна Габровска

6.

5 мин.

Филм- Клуб „Управление на роботи“

 

„Заедно творим и успяваме“

Профилирана гимназия „Найден Геров“,

гр. Лом

4

Марияна Кадамяр

7.

5 мин.

Филм- Клуб „Let,s make a film“

„Заедно творим и успяваме“

Профилирана гимназия „Найден Геров“,

гр. Лом

3

Огняна Найденова

8.

4 мин.

Филм- Клуб „Баскетбол“

„Заедно творим и успяваме“

Профилирана гимназия „Найден Геров“,

гр. Лом

3

Николай Младенов

 

9.

10 мин

Презентация и викторина

клуб „Религия“,

тема: „Най- четената книга в света- Библията“

„Заедно творим и успяваме“

Професионална гимназия по производствени технологии,

гр. Лом

9

Красимира Станинска