I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

Проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"