I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом