I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

НВО IV клас- 2023-2024г.

Дати за провеждане на НВО в IV клас

за учебна 2023/2024г.

 

Български език и литература – 27 май 2024 г., начало 10,00 часа
Математика – 28 май 2024 г., начало 10,00 часа

 

         График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националните външни оценявания - З А П О В Е Д № РД09-2050/28.08.2023г. /файл/